.entry-content img{ border:0px; margin:5px; }

Wat doet Dogidee?

Dogidee

Dogidee (voorheen onder de naam, Americanis) geeft o.a. trainingen op het gebied van weerbaarheid. Deze trainingen, genaamd Topdog, is in 2006 bedacht voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige problemen. Meestal een combinatie van psychiatrische problemen en gedragsproblemen, met daarnaast zorgmijdend gedrag. De cliënt of ouders willen niets (meer). Topdog wil men altijd, tenzij men bang is voor honden. Angst voor honden is dan ook een contra-indicatie voor de training.

Topdog is een sociale vaardigheidstraining met de nadruk op over-assertiviteit en onder assertiviteit. Agressieve cliënten veroorzaken, emotionele en materiele schade. Angstige, verlegen kinderen of zelfs autistische cliënten, kunnen levenslang beschadigd blijven door bijvoorbeeld pesterijen waarvan ze slachtoffer kunnen worden.

  • Over-assertieve cliënten gaan al snel, door de Topdog-training minder ruimte innemen, worden rustiger bij sociale druk en leren nadenken alvorens iets te doen.
  • Onder-assertieve cliënten gaan meer ruimte innemen. Zij laten zich niet meer kwetsen in sociale situaties en worden expressiever en als gevolg daarvan socialer.

Topdog is een doe-training. Wij hebben geen gesprekken over problemen van onze cliënten. Wij doen binnen de training alles om de kwaliteiten van onze cliënten te vergroten en tekortkomingen, in de omgang met onze psychosociale hulphonden, te verminderen. Het gaat echter om doen en beleven- in een betekenisvolle relatie- met een daartoe geselecteerde en getrainde hond. Na ongeveer halverwege de training, leggen wij verbanden van het geleerde binnen de training, naar het leven van alledag. Dit doen wij door kort aan te stippen, dus ook hier geen ellelange gesprekken.

 

Wat levert het op?

Wanneer je Topdog vergelijkt met de meer gangbare hulpverleningstrajecten zie je een duidelijke meerwaarde voor de cliënten. Wanneer je Topdog inzet, wordt het mogelijk om met cliënten te werken met ernstige, meervoudige problematiek. Je zou met inzet van de training kunnen voorkomen dat residentiele, en semi-residentiele hulp noodzakelijk wordt. Dit bespaart veel geld, waarvan verslag  apart opgevraagd kan worden.

  • Veel kinderen/jongeren die een Topdog-training hebben gevolgd gaan met één punt per vak vooruit.
  • Onze ervaring leert dat fysieke agressie stopt binnen 5 weken, verbale agressie stopt meestal ook volledig.
  • Het plegen van strafbare feiten, stopt of neemt sterk af.